Huisbeveiliging

EEN BUURTINFORMATIENETWERK VOOR EEN VEILIGERE BUURT

Een buurtinformatienetwerk voor een veiligere buurt

Buurtinformatienetwerken (BIN) zijn burgerinitiatieven om inbraken te voorkomen door erop te anticiperen en dieven die in een buurt rondlopen te ontmoedigen. Deze trend is de laatste jaren sterk toegenomen. Er bestaan er meer in Vlaanderen, maar er zijn er bijna honderd in Wallonië.

Waarom een BIN?

Het doel is het organiseren van patrouilles tussen buren in het gebied en het melden van verdachte incidenten bij de politie om inbraken te bestrijden. Wandelt er een verdacht persoon door de straat? Een leeg huis waarvan een chassis er kapot uitziet? De leden van de BIN informeren de politie en de andere leden van de buurt hierover.

Om dit goed te laten werken, is het noodzakelijk om bepaalde regels toe te passen en binnen het kader van een wandeling met een waakzamer oog dan gewoonlijk te kijken. Er is geen sprake van het recht in eigen hand te nemen, maar wanneer een BIN-lid iets verdachts opmerkt, kan hij de politie meteen op de hoogte brengen. Het is ook belangrijk om de privacy van de buren te beschermen.

Hoe maak je een BIN?

Vooraleer een burgerinformatienetwerk (BIN) op te richten, zorg ervoor dat er overleg is met de buurt om te zien of iedereen het ermee eens is. Als dit initiatief eenmaal is genomen, is het voldoende om contact op te nemen met de lokale politie. Deze laatste zal de aanvraag behandelen en helpen met de opstart en organisatie van het BIN. Er wordt ook een informatiesessie georganiseerd waarvoor de hele buurt wordt uitgenodigd om de opstart van het BIN en de betrokkenheid van elke vrijwilliger te bespreken. Er wordt ook een BIN-coördinator aangesteld. Deze wordt het aanspreekpunt tussen alle leden van het BIN en de politie.

Door dit initiatief te combineren met andere veiligheidsmaatregelen, zoals de installatie van alarmsystemen, verhoogt u de veiligheid in de buurt! Dit geeft u nog meer gemoedsrust en zorgt tegelijkertijd voor solidariteit.

Voor meer informatie over het opzetten van een buurtinformatienetwerk, raadpleeg de speciale pagina op de website van de FOD Binnenlandse Zaken.

Huisbeveiliging