Praktisch

ZIJN ROOKMELDERS VERPLICHT IN KANTOREN EN BEDRIJVEN?

Zijn rookmelders verplicht in kantoren en bedrijven?

We hebben het al gehad over de wetgeving rond rookmelders voor woningen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Maar zijn rookmelders verplicht in bedrijven en kantoorruimten? We lijsten het even voor je op!

Rookmelders in bedrijven

Rookmelders zijn wettelijk niet verplicht in handelspanden, bedrijven of kantoren. Er is wel een belangrijke uitzondering: indien er in het handelspand een woonlokaal aanwezig is, dan geldt de wetgeving voor particuliere woningen. In Vlaanderen zijn rookmelders al verplicht in verschillende typen woningen maar zullen ze tegen 2020 overal verplicht worden. In Wallonië zijn rookmelders overal verplicht en in Brussel worden ze wettelijk opgelegd in huurwoningen.

Verplichting door de brandweer

Verder kan de brandweer rookmelders in bepaalde gevallen verplichten. Dit geldt bijvoorbeeld voor openbare gebouwen, zorginstellingen, enz. Bij het openen van een gebouw voor professioneel gebruik is een goedkeuring van de lokale brandweer immers verplicht. Dit advies dient gevolgd te worden anders kan de burgemeester het gebruik van het gebouw verbieden.

De brandweer zal hierbij rekening houden met de omstandigheden: de structuur van het gebouw, het evacueren van de personen, de toegang voor de brandweer, de opslag van gevaarlijke producten, enz. In functie daarvan zal de brandweer bepaalde eisen opleggen.

Houd rekening met het ARAB

Als werkgever dien je rekening te houden met het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB). Deze wet omschrijft de minimummaatregelen die je als onderneming moet nemen om je personeel te beschermen. In hoofdzaak moet je een degelijk evacuatiesysteem implementeren in je bedrijf en evacuatieoefeningen houden. Een voorzichtig werkgever doet er uiteraard goed aan om ook rookmelders te voorzien.

Wat met de verzekeringen?

Verzekeringen zullen de schade vergoeden bij brand en kunnen in bepaalde gevallen bijkomendevoorwaarden opleggen aan de verzekerde partij op het vlak van branddetectie, zoals rookmelders. Dit check je best rechtstreeks met je verzekeringsinstantie.

Praktisch