Technologie

HOE WERKT EEN ROOKMELDER?

Verisure

Hoe werkt dit kleine apparaatje en wat zijn de tips om het het beste te installeren? Naast een overzicht van de verschillende wetgevingen in België, vertellen we u meer over rookmelders. Maar hoe werkt het? Wat veroorzaakt een brandalarm?

Waaruit bestaat het?

De componenten van de rookmelder analyseren regelmatig de omgevingslucht om mogelijke sporen van rook op te sporen. De detectie gebeurt dankzij een kleine optische cel, waar een lichtstraal doorheen gaat. Wanneer de omgevingslucht schoon is, wordt de straal niet verstoord. Zodra er rook de atmosfeer binnendringt, wordt de straal aangepast: de detector reageert op deze variatie in het lichtsignaal. Vervolgens wordt het alarm geactiveerd, dat meestal de vorm aanneemt van een hoorbaar signaal. Bovendien kunnen slachtoffers sneller reageren door een luid geluidssignaal af te wisselen met een vooraf in de rookmelder opgenomen gesproken stem. Het is ons opgevallen dat slachtoffers veel sneller reageren op een spraakboodschap dan op een eenvoudige, scherpe klank.

Het doel van de rookmelder is om mensen in een ruimte te waarschuwen voor rookontwikkeling.

Welk type detector?

Een rookmelder kan autonoom werken, maar kan ook geïntegreerd worden in een alarmsysteem. Hierdoor is de rookmelder in staat om informatie over te brengen dat er rook in de lucht is. Indien het alarmsysteem verbonden is met een alarmcentrale op afstand, kan een operator rechtstreeks contact opnemen met de bevoegde hulpdiensten.

In alle gevallen is de installatie van een rookmelder bedoeld om het risico van huisbrand te verminderen. Het is ook vereist door sommige verzekeringsmaatschappijen.

Het valt nog te bezien hoe het het best geplaatst kan worden, maar dit zal het onderwerp zijn van een toekomstig artikel!

Technologie