Technologie

HOE WHATSAPP KAN HELPEN OM INBRAKEN TE VOORKOMEN

Hoe WhatsApp kan helpen om inbraken te voorkomen

Een trend die we meer en meer zien opkomen in België zijn zogenaamde buurtpreventiegroepen op WhatsApp: buren verenigen zich in een WhatsApp-groep en waarschuwen elkaar en de politie wanneer ze een verdachte situatie opmerken. Op die manier proberen ze inbrekers slimmer af te zijn en maken ze hun buurt veiliger.

De werking van een Buurtpreventie groep op WhatsApp

Via een groep in de applicatie WhatsApp brengen buurtbewoners elkaar en de politie op de hoogte wanneer ze alarmerende situaties opmerken zoals bijvoorbeeld een inbraak, een verdachte gedraging,… Zo gaan ze de strijd aan tegen inbraken en andere buurtcriminaliteit.

Een buurtbewoner die iets verdacht ziet moet eerst de politie alarmeren via het gratis nummer 101. Vervolgens kan hij de situatie melden in de WhatsApp-groep zodat medebewoners mee een oogje in het zeil kunnen houden. De berichten in de groep worden ook steeds aan de politie doorgeven ter registratie.

Duidelijke richtlijnen van de politie

Doordat de inwoners eerst de politie moeten bellen worden onnodige panieksituaties vermeden. Zo wordt enkel nuttige informatie in de WhatsApp groep gepost. De politie geeft duidelijke richtlijnen om te vermijden dat burgers zelf het heft in handen nemen en de taak van de politie overnemen.

Positieve resultaten in Nederland

Het fenomeen komt overgewaaid vanuit Nederland, waar WhatsApp groepen tegen inbraak al meer ingeburgerd zijn. Daar zijn meer dan 5 000 WhatsApp groepen actief in de strijd tegen buurtcriminaliteit. Uit pilootprojecten in verschillende Nederlandse gemeenten blijkt dat het aantal inbraken met 50% is afgenomen.

In Vlaanderen zijn er ondertussen een hondertal groepen actief, Wallonië blijft nog achter. Is er al een WhatsApp groep actief in je buurt? Dit kan je achterhalen op de website https://wabp.nl/

Persoonlijk vind ik het een goed burgerinitiatief om inwoners alerter te maken en de krachten te bundelen tegen inbraak. Het blijft wel belangrijk om de richtlijnen van de politie te volgen zodat er niet onnodig paniek gezaaid wordt.

Technologie